Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012

Εμβαθύνοντας στην δημοκρατία


Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Πως λειτουργεί η Γ.Σ.Φ
Σε κάθε συνέλευση παρατηρούμε ότι τοποθετούνται διαδοχικά κατά κύριο λόγο οι παρατάξεις-συλλογικότητες βάσει ποσοστού. Σε αυτή την παρατήρηση διακρίνουμε δύο άτοπα σημεία. Πρώτον, ομιλητές εκτός παρατάξεων είναι είδος υπό εξαφάνιση και δεύτερον η σειρά των ομιλητών καθορίζεται βάσει μιας συμφωνίας που είχε οριστεί παλιά, από άλλους εκπροσώπους και που συνεχίζεται μέχρι σήμερα από συνήθεια.  Επίσης, όλη η διαδικασία συντονίζεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου δίνοντας τη δυνατότητα στον πρόεδρο να επεμβαίνει όποτε κρίνει αυτός απαραίτητο ή όποτε έχει να προσθέσει κάποια ανακοίνωση που παρέλειψε στην αρχή της διαδικασίας. (Στην αρχή της συνέλευσης γίνονται όλες οι απαραίτητες ανακοινώσεις από το προεδρείο).

Πώς θα έπρεπε να λειτουργεί η Γ.Σ.Φ
Στην αρχή της συνέλευσης, είναι απαραίτητη η δημιουργία λίστας με τα ονόματα των ενδιαφερόμενων ομιλητών καθώς και των παρατάξεων-συλλογικοτήτων. Στη συνέχεια θεωρούμε ότι τα ονόματα της λίστας πρέπει να τίθενται σε κλήρωση ώστε να καθοριστεί η σειρά των ομιλητών. Η λίστα θα μένει ανοιχτή προς δήλωση νέων ομιλητών σε όλη τη διάρκεια της συνέλευσης ώστε να μπορούν να ακουστούν όλες οι απόψεις, μέχρι να παρθεί η τελική απόφαση του συλλόγου. Όποιος θεωρήσει ότι δεν έχει γίνει σαφής η τοποθέτησή του μπορεί να κάνει άλλη μία επανεγγραφή στη λίστα και να τοποθετηθεί εκ νέου, σε οποιοδήποτε σημείο της συνέλευσης παίρνοντας την επόμενη θέση στη σειρά προτεραιότητας. Με τον ίδιο τρόπο (κλήρωση) πρέπει να λειτουργεί και η ανάδειξη συντονιστικού της διαδικασίας ώστε να μην επιβαρύνεται με αυτό το προεδρείο, καθώς δεν είναι ούτε υπεύθυνο για αυτή τη δουλειά ούτε ο πρόεδρος είναι το «παιδί για όλες τις δουλειές». Ο συντονισμός της διαδικασίας είναι χρέος του συλλόγου και πρέπει να γίνεται κάθε φορά από νέα άτομα ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης αντικειμενικότητα προς τους ενδιαφερόμενους ομιλητές και περαιτέρω συμμετοχή των φοιτητών σε κάθε πτυχή της συνέλευσης.

Δυστυχώς, το καταστατικό δεν δίνει απάντηση σε αυτά τα ζητήματα. Όμως, ορίζει ότι ο Φ.Σ. προασπίζεται τη δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου. Κάθε ενέργεια που είναι ικανή να μας φέρει ποιο κοντά σε αυτές τις αξίες είναι απαραίτητη και πρέπει να γίνεται χωρίς καθυστέρηση. Δεν θεωρούμε ότι οι συνελεύσεις του Φ.Σ. δεν λειτουργούν δημοκρατικά, αλλά ότι μπορούν ακόμη να γίνουν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση με στόχο τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για μεγαλύτερη συμμετοχή. Κάθε φοιτητής πρέπει να κατανοήσει ότι η συνέλευση είναι μια διαδικασία διαλόγου ατόμων που εκφράζονται είτε μεμονωμένα είτε ομαδικά και όχι ένας χώρος αντιπαράθεσης παρατάξεων-συλλογικοτήτων. Από εδώ και πέρα οι αποφάσεις του Φ.Σ. μας, πρέπει να είναι αποτέλεσμα συνδιαμόρφωσης των φοιτητών και όχι προειλημμένες αποφάσεις που επιζητούν έγκριση. Στις μέρες μας η δημοκρατία καταπατείται επανειλημμένα. Να πάμε αντίθετα σε αυτές τις πρακτικές εμβαθύνοντας ακόμη περισσότερο τις δημοκρατικές μας διαδικασίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: